Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Wetenschappelijke reflectie

Prof. Mr. Sjoerd Zijlstra

Essay voor de digitale tentoonstelling Verzelfstandiging

Het drama van de zbo’s:

geschiedenis, analyse, oplossing