Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Vier perspectieven op verzelfstandiging

De zbo-bundel geeft inzicht in de geschiedenis, de praktijk en de juridische wederwaardigheden van zbo’s. Uiteenlopende zbo’s en veel ministeries hebben vanuit hun oogpunt geschreven over de samenwerking en de vragen die ze tegenkomen.

 

De landen om ons heen hebben verschillende ervaringen met organisaties op afstand. Een overzichtswerk brengt u op de hoogte van de nieuwste inzichten.

 

In het historisch perspectief wordt aan de hand van een tiental kamerbrieven het thema privatisering belicht.

 

In 'De grote onbekende' worden de redenen opgesomd waarom het zo moeilijk is vast te stellen hoeveel zelfstandige bestuursorganen er in Nederland zijn.

Documenten

Zbo’s tussen droom en werkelijkheid

Over het verleden, heden en de toekomst van zelfstandige bestuursorganen

Verzelfstandiging in internationaal perspectief

Privatisering in historisch perspectief

De grote onbekende

Het aantal zelfstandige bestuursorganen in Nederland