Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Circulaire 'Governance ten aanzien van zbo's'

Ministerie van BZK

2015

De circulaire heeft tot doel de inrichting van de governance te verduidelijken en zo bij te dragen aan een optimale samenwerking tussen ministerie en zbo zodat het zbo zijn wettelijke taken zo effectief en efficiënt mogelijk kan uitvoeren ten behoeve van het publieke belang. In de circulaire, die vergelijkbaar is met de ‘regeling agentschappen’, worden de taken van en verhoudingen tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer besproken. De circulaire is niet bindend van aard, er wordt gewerkt volgens het principe 'pas toe, of leg uit'.

Document

Circulaire 'Governance ten aanzien van zbo's'

Ministerie van BZK