Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Onderzoek naar de herpositionering van zbo's

ABDTOPConsult

2013

Het overleg van secretarissen-generaal (SGO) heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de positionering van de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) in relatie tot de ministeriële verantwoordelijkheid. In het rapport worden bestaande zbo’s beoordeeld op de noodzaak om hun huidige zbo-status te behouden. Anders gezegd: van alle zbo’s wordt nagegaan of de zbo-vorm de beste keuze is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ uit 2012 in het achterhoofd. Het kabinet heeft de intentie om het aantal zbo’s terug te dringen en publieke taken waar mogelijk in het private domein te beleggen. In het rapport worden alle, op dat moment bekende, zbo’s doorgelicht en beoordeeld.

Johan de Leeuw

opdrachtnemer namens ABDTOPConsult

Documenten

Onderzoek naar de herpositionering van zbo's

ABDTOPConsult

Kabinetsreactie Onderzoek naar de herpositionering van zbo's