Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Verbinding verbroken? Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten

voor de Eerste Kamer

2012

In het rapport ‘Verbinding verbroken?’ wordt het Nederlandse privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid van de periode 1990-2010 onder de loep genomen door de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten. Het wetgevingsonderzoek richt zich op het gevoerde beleid, het wetgevingsproces en de parlementaire besluitvorming. De commissie constateert dat het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid verbindingen losser heeft gemaakt: ‘Het gaat om verbindingen tussen de overheid en geprivatiseerde en verzelfstandigde diensten, tussen het parlement dat controleren moet en de uitvoerders van overheidsbeleid, en tussen overheid en burger.’ De commissie roept in het rapport op tot herijking van ‘gegroeide praktijken’,  het aanbrengen van ordening in de rijksdienst, het verbeteren van de parlementaire besluitvorming  en het vertrouwen van burgers in de overheid te versterken.

Documenten

Verbinding verbroken?

Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten

Kabinetsreactie Verbinding verbroken