Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Publieke zaken in de marktsamenleving

WRR

2012

De WRR constateert in het rapport ‘Publieke zaken in de marktsamenleving’ dat er in een paar decennia tijd een verschuiving van maatschappelijke verhoudingen heeft plaatsgevonden. De onderlinge verhoudingen tussen markt, overheid en samenleving zijn ingrijpend gewijzigd, maar ook binnen elk van deze domeinen hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan. In het rapport ‘Publieke zaken in de marktsamenleving’ worden deze ontwikkelingen geanalyseerd. Volgens de WRR is het een uitdaging om de verantwoordelijkheden voor publieke zaken opnieuw in te vullen. De WRR betoogt dat dit kan door de rol van de overheid te herijken, de betrokkenheid van de samenleving te vergroten en door de maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven te versterken.

Documenten

Publieke zaken in de marktsamenleving

WRR

Synopsis

Publieke zaken in de marktsamenleving

Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking

WRR