Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Kaderwet zbo's; Reikwijdte en implementatie

Algemene Rekenkamer

2012

Volgens de ARK brengt de Kaderwet zbo's niet de ordening, harmonisatie en helderheid over ministeriƫle verantwoordelijkheid te brengen die met de wet werd beoogd. Dit komt door de uitzondering van clusters op de wet en door uitzonderingen op artikelen voor de zbo's die wel eronder vallen. Bovendien geeft de Kaderwet onvoldoende richting aan de verantwoording over recht- en doelmatigheid. Ook andere groepen organisaties die een publieke taak behartigen zouden onder de Kaderwet moeten kunnen vallen; de wet kan als wettelijke basis dienen.

Documenten

Kaderwet zbo's; Reikwijdte en implementatie

Algemene Rekenkamer

Kabinetsreactie