Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Eerste evaluatie

2012

De wet schrijft voor dat de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen elke vijf jaar wordt geĆ«valueerd. In 2012 vond de eerste evaluatie plaats. Aan de ene kant wordt in de evaluatie gekeken naar het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan. Anderzijds richt de evaluatie zich op de doeltreffendheid en de effecten van de Kaderwet in de praktijk. In deze eerste evaluatie ligt de nadruk op de mate waarin de Kaderwet is geĆÆmplementeerd, omdat de effecten van de Kaderwet in de praktijk pas beperkt zichtbaar zijn.

Document

Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van BZK