Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Zbo's binnen kaders. Rapportage op hoofdlijnen van het Begeleidingsteam Kaderwet zbo's

o.l.v. Ronald Gerritse

2007

Het Begeleidingsteam Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen onder leiding van Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën Ronald Gerritse publiceerde dit rapport in 2007, het jaar dat de Kaderwet in werking trad. Deze rapportage licht op hoofdlijnen de belangrijkste uitgangspunten toe die de commissie hanteert in haar beoordeling van de voornemens van de ministers om zbo’s onder de werking van de Kaderwet zbo’s (de Kaderwet) te brengen. Deze uitgangspunten vormen ook de basis van de adviezen die aan de ministers zijn gegeven ten aanzien van hun zbo’s in relatie tot de Kaderwet. De commissie is in haar aanpak en advisering zo dicht mogelijk bij de Kaderwet gebleven en heeft steeds kritisch getoetst of de argumenten van een departement om op onderdelen van de Kaderwet af te wijken overtuigend genoeg waren.

Documenten

Zbo's binnen kaders. Rapportage op hoofdlijnen

Begeleidingsteam Kaderwet zbo's

Kabinetsreactie Zbo's binnen kaders