Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

2007

In 2007 trad de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in werking. In de memorie van toelichting worden de doelen van de wet toegelicht: in de eerste plaats werd met de Kaderwet geprobeerd ordening aan te brengen in de op dat moment bestaande situatie, waarin ieder zbo over een eigen organisatieregeling beschikte. In de tweede plaats heeft de Kaderwet ten doel om de ministeriƫle verantwoordelijkheid voor zelfstandige bestuursorganen te regelen. Op deze wijze wordt de democratische controle op zelfstandige bestuursorganen inzichtelijk geregeld.

Documenten

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Brief aan de Tweede Kamer

Memorie van toelichting