Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Een herkenbare staat: investeringen in de overheid

werkgroep Kohnstamm

2003

De werkgroep Kohnstamm voerde een interdepartementaal beleidsonderzoek uit dat twee hoofdvragen behandelde. De eerste: Is het nodig de ministeriële verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van overheidstaken te beperken? De tweede: Hoe kan de overheid zich intern beter organiseren en aansturen? De werkgroep concludeerde dat de verzelfstandiging van overheidstaken had geleid tot onduidelijkheid en sturingsproblemen. Er werden twee oplossingen voorgesteld. Ten eerste moest het primaat van de ministeriële verantwoordelijkheid hersteld worden. De ministers moesten verantwoording kunnen afleggen over de taken die bij de overheid hoorden. Ten tweede moest de overheid reële problemen niet ”over de schutting gooien” maar aanpakken en zelf oplossen.

Jacob Kohnstamm

voorzitter van de werkgroep

Documenten

Een herkenbare staat: investeringen in de overheid

Werkgroep Kohnstamm

Kabinetsreactie Een herkenbare staat