Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Het borgen van publiek belang

WRR

2000

In 2000 publiceerde de WRR het rapport ‘Het borgen van publiek belang’. In dit rapport wordt aandacht besteedt aan de wijze waarop de overheid publieke belangen het beste borgt. Specifieker gaat het rapport in op de spanning tussen publiek en privaat. De raad stelt daarom twee onderzoeksvragen: welke maatschappelijke belangen zijn publieke belangen en op welke wijze worden deze belangen vervolgens behartigd door de overheid?  In het rapport worden ook de mogelijkheden voor zbo’s om publieke belangen te borgen geformuleerd. De WRR stelt hierin dat: ‘Door de behartiging van bepaalde taken op een zekere afstand van het departement te plaatsen, ontstaan nieuwe  mogelijkheden om een bepaalde cultuur, een bepaald samenstel van normen en waarden te ontwikkelen. Juist in die nieuwe cultuur kunnen bepaalde publieke belangen beter worden geborgd dan in de meer bureaucratische en bureaupolitieke cultuur van een departement.’ (WRR 2000; p. 103)

Documenten

Het borgen van publiek belang

WRR

Kabinetsreactie Het borgen van publiek belang