Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund

commissie-Holtslag

1998

De commissie-Holtslag signaleert een toenemende, rijksbrede aandacht voor toezicht. Redenen hiervoor zijn de effecten van functionele en territoriale decentralisatie,  toenemende aandacht voor de effectiviteit van overheidsbeleid en een toenemende  publicitaire en politieke aandacht. In het rapport ‘De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund’ presenteert de commissie-Holtslag een checklist voor een systematische beschrijving en analyse van toezichtsarrangementen. Deze checklist vormt een handvat voor het inrichten van nieuwe en het wijkzigen van bestaande toezichtsarrangementen. Het rapport vormt daarmee een algemeen kader voor overheidstoezicht op uitvoerende organen en instanties. Daarnaast levert het een verheldering van de relatie tussen toezicht en de ministeriële verantwoordelijkheid op.

Jan-Willem Holtslag

voorzitter van de commissie

Documenten

De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund

Commissie-Holtslag

Kabinetsreactie De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund

Eerste Kaderstellende visie op toezicht

Kamerbrief