Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Rapportage Doorlichting Zelfstandige Bestuursorganen

Ministerie van BZK

1997

Eén van de acties die aangekondigd werden in het kabinetsstandpunt ‘Herstel van het primaat van de politiek bij de aansturing van zelfstandige bestuursorganen’ was dat de zelfstandige bestuursorganen doorgelicht moesten worden. In de Rapportage Doorlichting Zelfstandige Bestuursorganen worden de verschillende zbo’s onder de loep genomen. Er wordt gekeken wanneer vermindering van de ministeriële verantwoordelijkheid gewenst is, en over welke sturings- en controle-instrumenten de minister dient te beschikken om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Alle, dan bekende, zbo’s worden systematisch doorgelicht en brengt op die manier het zbo landschap in kaart ten einde iets te doen aan de wildgroei die door de Algemene Rekenkamer in 1994 geconstateerd werd.

Document

Rapportage Doorlichting Zelfstandige Bestuursorganen

Ministerie van BZK