Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Aanwijzingen inzake de zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van Algemene Zaken

1996

De aanwijzingen, aangekondigd in 'Herstel van het primaat van de politiek bij de aansturing van zelfstandige bestuursorganen', dienen als richtsnoer wanneer een zbo wordt ingesteld of anders wordt ingericht. Hierbij is het staatsrechtelijk beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid van grote betekenis. Dat geldt zowel voor de inrichting van het openbaar bestuur op centraal niveau als geheel, als voor de politiek-bestuurlijke aansturing van een extern verzelfstandigde overheidsdienst. De Aanwijzingen geven een kader aan voor die – bijzondere – gevallen waarin wordt overwogen om bestuurstaken niet onder volledige ministeriële zeggenschap te doen verrichten. Zorgvuldigheid is geboden gelet op de risico’s die zijn verbonden aan ontoereikende mogelijkheden tot publieke verantwoording en controle. De aanwijzingen zijn voorbereid op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en – evenals bij andere aanwijzingen voor de regelgeving – breed afgestemd in de Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving.

Document

Aanwijzingen inzake de zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van Algemene Zaken