Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Verantwoord verzelfstandigen

commissie-Sint

1994

De commissie-Sint werd in het leven geroepen om onderzoek te doen naar verzelfstandiging.'Onder leiding van Marianne Sint had de commissie ten doel om inzicht te verkrijgen in de concrete problemen die op dit moment bij (de keuze voor) verzelfstandiging een rol spelen.'Op basis van gesprekken met betrokken secretarissen-generaal en met gesprekspartners van de uitvoerende diensten en van de betrokken departementale beleidsafdelingen komt de commissie tot een aantal aanbevelingen die gaan over het waarom en hoe van verzelfstandigen.

De commissie stelt dat de keuze voor externe verzelfstandiging zorgvuldig moet worden overwogen. Ze veronderstelt de volgende argumenten:
- onafhankelijk oordeel is vereist
- Het gaat om een specifiek terrein met directe medebetrokkenheid van maatschappelijke geledingen
- Het gaat om uitvoering met betrekking tot individuele gevallen

Marjanne Sint

voorzitter van de commissie

Document

Verantwoord verzelfstandigen

Commissie-Sint