Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Naar Kerndepartementen. Kiezen voor een hoogwaardige en flexibele rijksdienst

commissie-Wiegel

1993

De commissie-Wiegel kwam in 1993 met een rapport waarin voorstellen werden gedaan voor de verbetering van structuur en functioneren van de rijksdienst. Departementale herindeling maakte geen deel uit van deze voorstellen. De commissie was van mening dat de kosten van departementale herindeling groter waren dan de opbrengsten. Wel pleitte de commissie voor een voortzetting van de ontwikkeling richting kerndepartementen. Het ideaalbeeld was een kleine en flexibele rijksdienst. Dit doel zou bereikt moeten worden door verdere privatisering, verzelfstandiging of decentralisatie van taken. Om een goede verbinding tussen kerndepartementen en verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties te realiseren was de commissie-Wiegel, net als de commissie-Scheltema, van mening dat er duidelijke kaders moesten komen voor de ministeriƫle verantwoordelijkheid.

Hans Wiegel

voorzitter van de commissie

Documenten

Naar Kerndepartementen. Kiezen voor een hoogwaardige en flexibele rijksdienst

Commissie-Wiegel

Kabinetsreactie Naar kerndepartementen