Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Toetsingskader voor Verzelfstandigingsprojecten

commissie-Oele

1992

De subcommissie Verzelfstandigingen van de Adviescommissie voor de Rijksdienst –ook wel de commissie-Oele genoemd– presenteerde in 1992 het ‘Toetstingskader voor verzelfstandigingsprojecten’. Het rapport borduurt voort op de inzichten uit de Nota Functioneel Bestuur (1990) en het (pre)advies dat de Raad voor het binnenlands bestuur onder leiding van Ad Oele in 1988. In het toetsingskader werd een checklist geformuleerd met vragen aan de hand waarvan de subcommissie voorstellen voor externe verzelfstandiging kan beoordelen. In de toelichting op het toetsingskader worden de verschillende aandachtspunten bij externe verzelfstandiging besproken. Deze gaan onder andere over het wijzigen van de ministeriële verantwoordelijkheid, de noodzaak om concurrentie te creëren op het moment dat overheidstaken verzelfstandigd worden, de inrichting van extern verzelfstandigde organisaties en de rechtsvorm van deze organisaties.

Ad Oele

voorzitter van de subcommissie Verzelfstandigingen van de adviescommissie voor de Rijksdienst

Document

Toetsingskader voor Verzelfstandigings-projecten

Commissie-Oele