Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Steekhoudend ministerschap. Betekenis en toepassing van de ministeriële verantwoordelijkheid

commissie-Scheltema

1992

De commissie-Scheltema beval aan de 'regels van het spel' rond de ministeriële verantwoordelijkheid vast te leggen. Zo was de commissie van mening dat er meer duidelijkheid nodig was over de verantwoordelijkheid van de minister in geval van verzelfstandiging en bij zbo's. Op het gebied van coördinatie van overheidsbeleid zag de commissie-Scheltema niets in de versterking van de positie van de coördinerend bewindspersoon. Alternatieven die volgens de commissie wel overwogen konden worden, waren het versterken van de formele positie van de minister-president of een kernkabinet in de vorm van een sterk verkleinde ministerraad.

Documenten

Steekhoudend ministerschap. Betekenis en toepassing van de ministeriële verantwoordelijkheid

Commissie-Scheltema

Kabinetsreactie Steekhoudend ministerschap