Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Zelfstandige bestuursorganen

oratie Michiel Scheltema

1974

In dit document wordt voor het eerst gesproken over zelfstandige bestuursorganen. De term wordt in deze oratie geïntroduceerd door Michiel Scheltema. Hij stelt dat er in het Nederlandse systeem wel degelijk plaats is voor zbo's en legt uit waarom. In deze oratie bespreekt Scheltema het functioneren van de ministriële verantwoordelijkheid, de voordelen van zbo's, de juridische vormgeving van zbo's, de verhouding van zbo's ten opzichte van de regering en de controle op zelfstandige bestuursorganen. Scheltema ziet kansen voor zbo's, ondanks dat het een afwijking van de ministeriële verantwoordelijkheid teweegbrengt. Scheltema zegt: 'De weerstand die tegen het verlaten van de ministeriële verantwoordelijkheid lijkt te bestaan, gaat uit van een situatie die niet met de werkelijkheid in overeenstemming is.'

Michiel Scheltema

met Job de Ruiter (rechts) in de Tweede Kamer, in 1981

Document

Zelfstandige bestuursorganen

Oratie Mr. M. Scheltema