Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Functioneel Bestuur. Waarom en hoe?

Ministerie van BZK

1990

De nota Functioneel Bestuur vormde een reactie op het advies over functionele decentralisatie van de Raad voor het binnenlands bestuur. De Raad probeert met dit advies een ordening aan te brengen in de discussie over functionele decentralisatie. Zo acht de Raad het van belang dat, in de discussie dezelfde termen en plaatsbepalingen worden gehanteerd. Daarnaast is het voor de Raad van belang dat de bestaande vormen van functionele decentralisatie ingepast worden in het staatkundig bestel. In de Nota Functioneel Bestuur Waarom en Hoe? worden toetsingspunten opgesteld die ingaan op de plaats die functionele decentralisatie inneemt in het openbaar bestuur. Daarnaast wordt gesproken over de overwegingen die kunnen leiden tot functionele decentralisatie en de randvoorwaarden die daarbij komen kijken. Het laatste gedeelte van de toetsingspunten gaat nader in op de aandachtspunten bij de instelling en inrichting van organen van functioneel bestuur.

Document

Nota functioneel bestuur

Ministerie van BZK