Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Advies over functionele decentralisatie

Raad voor het binnenlands bestuur (Rbb)

1988

De Raad voor het binnenlands bestuur legde zich in 1988 toe op het onderzoeken van het begrip ‘functionele decentralisatie’. Onder Kamerleden bestond er onduidelijkheid over de betekenis van het begrip en met welk doel functionele decentralisatie plaatsvond. Om een bijdrage te leveren aan deze discussie publiceerde de Rbb het rapport ‘Advies over functionele decentralisatie’. Ten Berge en Stroink, hoogleraren in respectievelijk het staats- en bestuursrecht en het publiekrecht, werd gevraagd de Raad van een preadvies te voorzien. In het rapport worden de begrippen ‘functionele decentralisatie’ en ‘zelfstandige bestuursorganen’ nader omschreven, worden de op dat moment bestaande soorten van functionele decentralisatie besproken en wordt een vertrekpunt geformuleerd om functionele decentralisatie en zelfstandige bestuursorganen een plek te kunnen geven in het openbaar bestuur.

Document

Advies over functionele decentralisatie

Raad voor het binnenlands bestuur