Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Studiedag zelfstandige bestuursorganen

12 november 1985

1985

In 1985 vond er een door de WRR en BZ georganiseerde studiedag plaats over zelfstandige bestuursorganen. Het doel van de studiedag was om de plaats en betekenis van zbo’s in de praktijk te verkennen. De studiedag werd voorgezeten door degene die de term ‘zelfstandig bestuursorgaan’ in 1974 muntte: prof. mr. Scheltema. In de publicatie wordt verslag gedaan van deze studiedag. Het verslag bevat beschouwingen van Scheltema, de minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de WRR. Daarnaast is de uiteenzetting van de Zweedse ambassadeur over het Zweedse bestuursstelsel opgenomen in het verslag. Met het verslag hoopten minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken en WRR-voorzitter Albeda ‘een impuls te geven aan de gedachtenvorming over de mogelijkheden van zelfstandige bestuursorganen in de praktijk van het openbaar bestuur.’

Document

Zelfstandige bestuursorganen; Verslag van de studiedag op 12 november 1985

WRR