Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Organen en rechtspersonen rondom de centrale overheid

Inventarisatie door de WRR

1983

In samenwerking met de Vakgroep Staats- en Administratiefrecht van de Rijksuniversiteit Utrecht heeft de WRR een inventarisatie gemaakt van zelfstandige bestuursorganen. Deze publicatie bevat hiervan de resultaten. Hiermee is een belangrijk deel van de organisatiestructuur van de centrale overheid voor de eerste keer in kaart gebracht. Dit kan, volgens de WRR, van belang zijn voor verder juridisch en bestuurskundig  onderzoek, wetgeving en reorganisatie van het openbaar bestuur.

Theo Quené

voorzitter van de WRR

Document

Organen en rechtspersonen rondom de centrale overheid

WRR