Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Studiegroep Openbaar Bestuur

2016

In het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur werd onderzocht of de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur economische groei in de weg stond. De studiegroep constateerde dat economische opgaven zich concentreerden op regionaal niveau. Dit niveau bevond zich doorgaans boven de gemeente, maar onder het niveau van de provincie. De opgaven verschilden per regio en daarmee ook de schaal en de aanpak die daarbij hoorden. Een nieuwe bestuurlijke blauwdruk voor Nederland werd daarom als onwenselijk gezien. In plaats daarvan pleitte de studiegroep voor een aanpak waarbij de inhoudelijke opgave leidend was en gemeenten werden uitgenodigd regionale samenwerking vorm te geven op basis van inzicht in hun economische opgaven.

Documenten

Maak verschil: rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur

Openbaar besturen in beeld

Achtergronddocument Studiegroep Openbaar Bestuur

Openbaar bestuur en economische ontwikkeling

Achtergronddocument Studiegroep Openbaar Bestuur