Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota Maatwerk in het middenbestuur

2006

In deze nota werd door minister Remkes van BZK een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd voor het middenbestuur (provincies, maar ook de Wgr en Wgr-plusregio’s), de veiligheidsregio’s en eenheden van grensoverschrijdende samenwerking. Eén van de uitgangspunten was het primaat van de bestuurlijke hoofdstructuur (gemeenten-provincies-Rijk). Alleen in uitzonderlijke gevallen (Veiligheidsregio’s en waterschappen) kon hierop een uitzondering worden gemaakt. Om de bestuurlijke samenhang in de Randstad te vergroten moest worden nagedacht over het creëren van regiogemeentes of -provincies en/of één of meerdere Randstadprovincies (door samenvoeging van bestaande provincies). Voor de rest van het land werd het bestaande middenbestuur als adequaat beschouwd.

Minister Remkes

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007)

Documenten

Nota Maatwerk in het middenbestuur