Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Commissie Versterking Randstad

Commissie Kok

2007

De Commissie Versterking Randstad onder leiding van Wim Kok had de opdracht een oordeel te geven over de internationale concurrentiepositie van de Randstad en uitspraken te doen over de bestuurlijke knelpunten die een doeltreffende aanpak van de Randstadproblematiek in de weg stonden.

De aanbevelingen van de commissie waren gericht op het blijvend terugbrengen van de Randstad in de top-5 van Europese stedelijke regio’s. Hiervoor was het nodig de bestuurlijke drukte en het gebrek aan bestuurlijk ownership in de Randstad aan te pakken. De Commissie adviseerde één Randstadprovincie die de taken en bevoegdheden van de bestaande vier provincies en Wgr-plusregio’s over zou nemen.

Commissie Versterking Randstad (Kok)

Wim Kok, voorzitter van de Commissie Versterking Randstad

Documenten

Advies Commissie Versterking Randstad