Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Bestuur in samenhang

2013

Het rapport ‘Bestuur in Samenhang’ bevatte de plannen van het kabinet Rutte II voor de modernisering van het openbaar bestuur. In de eerste plaats zou een omvangrijke decentralisatie van taken in het sociale domein plaatsvinden. De decentralisaties stelden forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten. Versterking van die uitvoeringskracht moest plaatsvinden via twee sporen:

 

1. Intergemeentelijke samenwerking: voortbouwen op de praktijk van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waarbij naar congruentie (zo weinig mogelijk overlapping van samenwerkingsverbanden) moest worden gestreefd.

2. Gemeentelijke herindeling: bij voorkeur van onderop, door de betrokken gemeenten zelf; waar nodig moest de provincie een stimulerende en faciliterende rol vervullen.

 

In de nota werd tevens geconstateerd dat de provinciale schaal niet langer aansloot bij maatschappelijk opgaven op het gebied van verstedelijking, lokale economie, waterbeheer, duurzaamheid en landinrichting. Met de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moest een eerste stap gezet worden in een proces om tot vijf landsdelen te komen.

Kabinet Rutte II

Beëdiging van het kabinet Rutte II

Documenten

Bestuur in samenhang: de bestuurlijke organisatie in Nederland