Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Wetsvoorstel Stadsprovincie Rotterdam

1995

Het wetsvoorstel was gericht op de vorming van een nieuwe provincie in het stedelijke gebied rond Rotterdam. De nieuwe provincie zou bestaan uit 27 gemeenten: 17 bestaande gemeenten in het Rijnmondgebied en 10 nieuwe gemeenten die zouden worden gevormd door de splitsing van Rotterdam. In 1995 spreken de inwoners van Rotterdam zich in een referendum echter uit tegen de vorming van de stadsprovincie. De opdeling van de gemeente Rotterdam werd door tegenstanders neergezet als de opheffing van de stad. Het wetsvoorstel werd na het referendum ingetrokken, omdat er geen steun meer was in de Tweede Kamer. Ook latere pogingen om een stadsprovincie (zonder opdeling van Rotterdam) te creƫren, mislukten.

Wetsvoorstel Stadsprovincie Rotterdam

Kaart waarop de te vormen stadsprovincie te zien is en affiche van tegenstanders van de opdeling van Rotterdam

Documenten

Wetsvoorstel instelling provincie Rotterdam