Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota Organisatie binnenlands bestuur

1983

In de Nota Organisatie binnenlands bestuur werd door minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken de gemeente als uitgangspunt genomen. Regionale problematiek moest worden opgelost door gemeentelijke samenwerking. De plannen voor provincies nieuwe stijl hadden afgedaan en men stond ronduit afwijzend tegenover een vierde bestuurslaag. In plaats daarvan werden gemeentelijke samenwerkingsverbanden versterkt via een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Bundeling en integratie moest zorgen voor een overzichtelijke ordening van samenwerkingsverbanden waarbinnen verschillende vraagstukken binnen één regio op dezelfde wijze en op dezelfde schaal werden aangepakt. Om de controle op gemeenschappelijke regelingen te vergroten moesten de bestuurlijke en financiële banden tussen samenwerkingsverbanden en gemeentebesturen worden versterkt.

Minister Rietkerk

Minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken (1982-1986)

Documenten

Nota Organisatie binnenlands bestuur