Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Kaderwet bestuur in verandering

1994

De Kaderwet Bestuur in verandering ging uit van een procesmatige aanpak gericht op bestuurlijke vernieuwing en kwam voort uit de nota’s Bestuur op Niveau. Het vormen van tijdelijke bestuurlijke samenwerkingsstructuren werd verplicht gesteld in zeven stedelijke gebieden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Twente, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven. Uiteindelijk moest dit leiden tot de vorming van stadsprovincies. Het draagvlak hiervoor was echter beperkt, waardoor het einddoel nooit werd bereikt. In 2006 werden de zeven ingestelde kaderwetgebieden met de Wijzigingswet Wgr-plus omgezet in bestuurlijke voorzieningen met een onbepaalde werkingsduur: de plusregio’s.

Wgr-plusregio's

De Wgr-plusregio’s die voortkwamen uit de zeven kaderwetgebieden