Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Externe commissie Vernieuwing bestuurlijke organisatie

Commissie Andriessen

1996

Om de impasse rondom de Rotterdamse stadsprovincie te doorbreken, vroeg het kabinet Kok in 1996 een commissie onder voorzitterschap van Frans Andriessen advies uit te brengen over een ‘versterkt grootstedelijk bestuur’ in Rotterdam. De commissie kwam tot de conclusie dat er alsnog een stadsprovincie moest komen om de maatschappelijke en economische vraagstukken in de regio Rotterdam het hoofd te bieden. De variant die werd voorgesteld, kende in tegenstelling tot de eerdere plannen geen opdeling van de gemeente Rotterdam. Ook deze aanbevelingen werden echter nooit gerealiseerd, mede door het verzet van de gemeenten die, naast Rotterdam, deel uit zouden maken van de nieuwe provincie. Zij meenden dat een ongedeeld Rotterdam te dominant zou worden binnen de stadsprovincie.

De stadsprovincie Rotterdam

De stadsprovincie Rotterdam zoals voorgesteld door de commissie Andriessen

Documenten

De toekomst wacht niet

Rapport van de commissie Andriessen