Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Externe Commissie Grote Stedenbeleid

Commissie Montijn

1989

De commissie achtte het noodzakelijk het onderwerp bestuurlijke reorganisatie opnieuw op de politieke agenda te zetten, vanwege de internationale wedijver tussen grootstedelijke regio’s. Hierbij werden de Nederlandse grote steden gehandicapt door een tekort aan bevoegdheden: veel problemen moesten op een grotere schaal dan die van de centrumgemeenten  worden aangepakt. De bestaande samenwerkingsmogelijkheden tussen centrum- en buurgemeenten op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen boden, door hun vrijwillig karakter, geen uitkomst.

De commissie adviseerde om de vier grote steden om te vormen tot grotere agglomeratiegemeenten. Daarnaast moest er een Bestuurlijk Platform Randstad komen, een bestuurlijke structuur voor de Randstad als geheel.

 

Documenten

Grote steden grote kansen

Rapport van de Externe Commissie Grote Stedenbeleid