Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Openbaar lichaam Rijnmond

Totstandkoming Openbaar lichaam Rijnmond

1964

De Wet Openbaar Lichaam Rijnmond betekende de totstandkoming van een aparte (vierde) bestuurslaag in het gebied rond Rotterdam. Het openbaar lichaam bestond uit 24 gemeenten en kende een rechtstreeks door de bevolking gekozen bestuur en had bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en vervoer. Het Openbaar Lichaam Rijnmond werd in 1986 opgeheven.

Voorzitter Marijnen

Victor Marijnen, eerste voorzitter van de Rijnmondraad