Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Openbaar lichaam Agglomeratie Eindhoven

Totstandkoming openbaar lichaam Agglomeratie Eindhoven

1976

In navolging van de eerdere instelling van het Openbaar Lichaam Rijnmond, kreeg de agglomeratie Eindhoven (bestaande uit 11 gemeenten) via een bijzondere wet een openbaar lichaam met rechtstreeks gekozen bestuur. Het openbaar lichaam had taken op het gebied van ruimtelijke ordening, welzijn en sociaaleconomisch beleid. Het Openbaar Lichaam Agglomeratie Eindhoven werd gelijktijdig met dat van de regio Rijnmond in 1986 opgeheven.

Openbaar lichaam Agglomeratie Eindhoven

Verkiezingsbord bij de verkiezingen voor de Agglomeratieraad Eindhoven