Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Ontwerp Wet reorganisatie binnenlands bestuur

1976

In het midden van de jaren '70 kwam er een omslag in het denken, waarbij de gedachte van een vierde bestuurslaag die van onderop tot stand zou komen geheel werd losgelaten. Er was behoefte aan een totaalvisie, waarbij onder regie van de wetgever aan een zo uniform mogelijke bestuurlijke inrichting zou worden gewerkt. Gekozen werd voor een opbouw van het regionaal bestuur vanuit de provincies in plaats van de gemeenten. In het wetsontwerp werd geopteerd voor een vermeerdering van het aantal provincies door deze te verkleinen. Aanvankelijk was sprake van 26 provincies, daarna van 24 en ten slotte van 17 provincies. Hiermee werd een integrale bestuurslaag op het middenniveau beoogd waarbij zowel Rijk als gemeenten bevoegdheden moesten overdragen. Deze ambitie bleekt echter te hoog gegrepen. De voorgesteld provinciale herindeling stuitte op verzet van politici, bestuurders, wetenschappers en burgers. Uiteindelijk zijn door het 1e kabinet Lubbers (1983) de wetsvoorstellen ingetrokken.

Ontwerp Wet reorganisatie binnenlands bestuur

Kaart met 26 provincies, volgens het wetsvoorstel reorganisatie binnenlands bestuur

Documenten

Ontwerp Wet reorganisatie binnenlands bestuur