Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Concept structuurschets

Concept structuurschets voor de bestuurlijke indeling

1974

Voortbouwend op de  Nota bestuurlijke organisatie uit 1969 verscheen een concept-structuurschets waarin werd voorgesteld het land in 44 rayons of ge­westen in te delen. De schets was opgesteld door de Rijksplanologische Dienst in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nieuwe bestuursorganen in de gewesten zouden taken moeten krijgen op het gebied van wonen, werkgelegenheid, zorg, recreatie, natuur, milieu en verkeer en vervoer.

Concept structuurschets

De concept structuurschets met de 44 rayons