Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Commissie Koelma

1947

Het rapport van de commissie Koelma wordt gezien als de eerste poging om de bestuurlijke organisatie van Nederland zoals wij die kennen (het huis van Thorbecke) ter discussie te stellen. De commissie was van mening dat er een gat bestond tussen de grote steden en omliggende gemeenten. De grote steden groeiden uit hun gemeentelijke jasje, terwijl kleinere gemeenten naar elkaar toe groeiden. Als oplossing werd het instellen van gewesten voorgesteld. Als bestuurslaag tussen de gemeenten en de provincies zou dit het geconstateerde gat moeten dichten. De voorstellen van de commissie Koelma vonden weinig weerklank in de Tweede Kamer en kwamen niet verder dan de tekentafel. Wel stemde het parlement in 1950 in met de Wet gemeenschappelijke regeling, waarmee bovenlokale samenwerking tussen gemeenten mogelijk werd gemaakt.

Handelingenkamer

De voorstellen van de commissie Koelma konden op weinig waardering rekenen van de Tweede Kamer, zoals terug te vinden is in de Handelingenkamer.

Foto: Richard van Elferen

Documenten

Rapport commissie Koelma