Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Drie perspectieven op regionaal bestuur

Regionaal bestuur in ons omringende landen, in de wetenschap en in rapporten van adviesraden en koepelorganisaties

Documenten

Regionaal bestuur in internationaal perspectief
Onderzoek naar regionaal bestuur
Rapporten adviesraden en koepelorganisaties