Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Regionaal bestuur

Tentoonstelling over een zoektocht naar het ideale schaalniveau

Introductie door de curator

Jan-Willem Holtslag

Het debat over de bestuurlijke organisatie van Nederland en de ideale schaalgrootte voor lokaal en middenbestuur kent een lange geschiedenis. Deze online tentoonstelling, ontwikkeld onder supervisie en met inbreng van oud-SG Jan-Willem Holtslag, laat zien welke voorgestelde aanpassingen zijn doorgevoerd en welke nooit verder zijn gekomen dan de bureaulade.

 

We zien dat op verschillende momenten werd geconstateerd dat de bestuurlijke indeling van Nederland niet langer paste op de bestuurlijke opgaven van die tijd. Grootschalige structuurveranderingen, zoals het creëren van een nieuwe bestuurslaag, zijn nooit doorgevoerd. Toch is er wel degelijk veel veranderd.

Lees de introductie

Interviews

Geert Jansen was directeur-generaal Openbaar bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (1989-1995), voorzitter van het regionaal openbaar lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995- 2002) en Commissaris van de Koningin in Overijssel (2002-2011).

Bekijk het interview

Tonny van de Vondervoort was staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (1994-1998).

Bekijk het interview

TIJDLIJN initiatieven ministerie van BZK

Interviews

Johan Remkes was minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007) en is thans Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Bekijk het interview

Joop van den Berg was lid van de Eerste Kamer (1992-1996) en hoofddirecteur van de VNG (1996-2002).

Bekijk het interview

Wetenschappelijke reflectie

Marcel Boogers
Prof. dr. Marcel Boogers

Prof. dr. Marcel Boogers beschrijft in zijn reflectie dat het belang van regionaal bestuur is toegenomen. Daarna gaat hij in op een aantal factoren dat de discussie over regionaal bestuur compliceert en geeft hij aan welke lessen hieruit kunnen worden getrokken. Het essay eindigt met een pleidooi voor een nieuw landelijk debat over regionaal bestuur.

Lees de reflectie

Drie perspectieven op regionaal bestuur

Behalve het ministerie van BZK, hebben ook anderen zich over het onderwerp regionaal bestuur gebogen. We belichten drie perspectieven:

  • Het internationale perspectief: hoe wordt in andere landen omgegaan met regionaal bestuur?
  • Onderzoek: welke onderzoeksrapporten zijn er geschreven over regionaal bestuur?
  • Adviesraden, provincies en gemeenten: hoe dachten adviesraden en (koepelorganisaties van) provincies en gemeenten over regionaal bestuur?

 

Bekijk de perspectieven

Schaalvergroting gemeenten in cijfers

Voorstellen in kaart

De tentoonstelling in 3 minuten