Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Podcast

Gesprek

De lokale democratie staat onder druk. Al jarenlang zijn de opkomstcijfers bij gemeenteraadsverkiezingen laag. Inwoners volgen de lokale politiek nauwelijks, kennen hun volksvertegenwoordigers niet. Gemeenteraadsleden ervaren dat zij geen grip hebben op veel besluiten omdat er steeds meer op regionaal niveau wordt besloten. De decentralisaties van taken die gepaard gingen met bezuinigingen, zorgen er voor dat gemeenten nauwelijks het hoofd boven water houden. 

Maar ook:

De lokale democratie leeft. Steeds meer inwoners willen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun directe leefomgeving. Zij zijn mondiger geworden en wensen invloed te hebben op de directe keuze die binnen die leefomgeving worden gemaakt. Dat is ook nodig, want meer en meer vraagstukken raken aan het lokale niveau, zoals de energietransitie. Daarnaast zijn er in het afgelopen decennium steeds meer taken op lokaal niveau belegd, omdat zij daar weten hoe ze het beste kunnen inspelen op lokale behoeften. Overheden werken steeds meer samen, waardoor de overheid steeds beter in staat is om maatschappelijke problemen op te lossen.

In deze podcast over de lokale democratie gaat Boudewijn Steur, programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van BZK, in gesprek met Klaartje Peters en Geerten Boogaard over de staat van de lokale democratie.

Klaartje Peters, bestuurskundige van huis uit, is bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht.

Geerten Boogaard, jurist van huis uit, bekleedt de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit van Leiden.

 

Video