Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Spoedwet om tijdelijk digitale besluitvorming gemeenteraad mogelijk te maken

2020

Het kabinet neemt maatregelen om de stijgende lijn van het aantal ernstig zieken af te vlakken. Een van de maatregelen is dat iedereen wordt gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven en contact met anderen te vermijden. Dit heeft grote gevolgen voor de maatschappij en voor de lokale democratie. Door deze maatregel zijn fysieke bijeenkomsten van de gemeenteraad niet mogelijk.

Omdat op grond van bepalingen in de gemeentewet digitale besluitvorming door de gemeenteraad niet mogelijk is ziet het kabinet zich genoodzaakt een spoedwet in te dienen. In deze wet wordt tijdelijk voorzien in de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door de gemeenteraad via video vergaderen. Als bijkomend voordeel van het tijdelijk mogelijk maken van digitale besluitvorming wordt in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel genoemd dat als de situatie zich voordoet dat meerdere leden van één gemeenteraad in quarantaine gaan, bijvoorbeeld vanwege een ziek gezinslid, zij nog steeds hun functie kunnen vervullen. Zonder deze regeling zouden deze raadsleden onnodig in de vervulling van hun belangrijkste publiekrechtelijke plicht, het nemen van besluiten door middel van stemmingen, beperkt worden.

Documenten

Wet digitale besluitvorming

MvT bij wet digitale besluitvorming