Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Agenda voor het lokaal bestuur en de benoeming van de burgemeester uit de grondwet

2018

Het samenwerkingsprogramma helpt de lokale democratie te versterken en vernieuwen. Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en de decentralisaties in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van inwoners cruciaal. Daarom is het van groot belang dat inwoners invloed hebben binnen hun lokale democratie op de keuzes die door het lokaal bestuur gemaakt worden..

Op 20 november wordt in de Eerste Kamer met de vereiste twee derde meerderheid het initiatief voorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze burgemeester en CDK aanvaard. Met dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) wordt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet geschrapt. Dit maakt de weg vrij voor invoering van andere manieren om een burgemeester te kiezen. Hiermee is een stelselwijziging gerealiseerd die Thorbecke bij de grondwetsherziening van 1848 niet voor elkaar kreeg.

 

 

Kajsa Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten

Kamerbrief plan van aanpak voor versterking lokale democratie en bestuur

Wetsvoorstel deconstitutionalisering

van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

MvT bij wetsvoorstel deconstitutionalisering