Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

De Staat van het dualisme

2008

Het onderzoek laat zien dat er een vrij breed beeld bestaat dat de positie van de gemeenteraad als het belangrijkste politieke forum is hersteld. In de beleving van steeds meer gemeenteraadsleden vormen zij het hoogste orgaan in de gemeente.

Een tweede doel van de dualisering, de raad meer naar buiten brengen in haar volksvertegenwoordigende rol komt minder tot ontwikkeling. Vergadercircuits ín de gemeentehuizen nemen nog altijd veel tijd in beslag.

Ank Bijleveld-Schouten

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten

Kamerbrief over de Staat van de dualisering

Congresuitgave Staat van de dualisering