Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nacht van Van Thijn

2005

Senator Ed van Thijn stemt op 22 maart 2005 met andere PvdA Eerste Kamerleden tegen de grondwetswijziging. Als reden voor de tegenstem geeft hij dat de PvdA fractie het niet eens was met de snelheid waarmee het kabinet de door het volk gekozen burgemeester wilde invoeren.

Deze gebeurtenis gaat de geschiedenisboeken in als “De nacht van Van Thijn”.

Thom de Graaf, minister voor bestuurlijke vernieuwing namens D66 - en indiener van het wetsvoorstel tot introductie van de gekozen burgemeester - treedt een dag later af.

Ed van Thijn

Eerste Kamerlid van de PvdA.