Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Wetsvoorstel ter introductie van de gekozen burgemeester

2004

De minister wil met de indiening van dit wetsvoorstel slim gebruik maken van de ruimte die zal ontstaan nadat het grondwetsherzieningsvoorstel waarmee onder meer de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en de burgemeester wordt gewijzigd en waarvan de tweede lezing bij de Tweede Kamer aanhangig is, is voltooid. In de Memorie van Toelichting stelt de minister voor bestuurlijke vernieuwing dat de gekozen burgemeester de verhoudingen zal wijzigen tussen zowel de organen van het gemeentebestuur als tussen het lokaal bestuur en de lokale bevolking. De invoering van de gekozen burgemeester voltooit daarmee naar zijn oordeel de dualiseringsoperatie en voegt tevens een nieuwe dimensie toe. Omdat de grondwetsherziening niet door de Eerste Kamer komt sneuvelt ook dit wetsvoorstel.

Document

MvT bij wetsvoorstel introductie gekozen burgemeester