Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie

1999

De staatscommissie ‘Dualisme en Lokale Democratie’ onder leiding van hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga brengt eind 1999 het rapport uit over staatskundige vernieuwingen in de lokale democratie. De voornaamste aanbeveling is de invoering van het dualisme, waarmee de posities van de raad en het college formeel gescheiden worden.

De staatscommissie-Elzinga geeft een analyse van de lokale democratie en er worden uitgangspunten voor verbetering geformuleerd. De staatscommissie beoogt met haar aanbevelingen vooral de band tussen volksvertegenwoordigers en kiezers te verbeteren. Hiervoor wordt onder andere geadviseerd om de posities en bevoegdheden van de raad en het college te scheiden. Er worden ook aanbevelingen gedaan over de versterking van de zelfstandigheid van het burgemeestersambt en de aanstellingswijze van de burgemeester. Voor dit laatste heeft de commissie meerdere modellen geformuleerd. Daarnaast wordt de invoering van de griffie voor de gemeenteraad geadviseerd. Ook oordeelt de commissie dat de verordende bevoegdheid van gemeenten versterkt moet worden. De Wet Dualisering Gemeentebestuur wordt in 2002 ingevoerd.

De minister ontvangt het rapport

Minister Bram Peper van BZK ontvangt het rapport van Douwe Jan Elzinga.

Document

Rapport Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie