Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Rapport Commissie De Koning

1994

De tweede externe commissie, de commissie De Koning brengt advies uit over staatskundige vernieuwing, waaronder over correctieve referendums op lokaal niveau. Hierbij wordt vooral gekeken naar de verschillende gevolgen van beslissende en raadgevende referenda op de manier waarop besluitvorming bij decentrale overheden plaatsvindt.

Bij correctieve of bindende referenda op lokaal niveau stelt de commissie dat er rekening moet worden gehouden met de wetten die de bevoegdheden en verboden voor gemeenten bepalen. Met name de Grondwet staat in de weg van een bindend referendum, omdat deze hiervoor eerst gewijzigd zou moeten worden. Op lokaal niveau is na het verschijnen van dit rapport wel geƫxperimenteerd met lokale referenda, waarvan de zogenaamde burgemeester-referenda de bekendste zijn. Van een grondwetswijziging is het niet gekomen.

Document

Rapport commissie De Koning