Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Minister Ien Dales

1989

Minister Dales ontwerpt een nieuw decoratiestelsel, waarin de nadruk lag op maatschappelijke verdiensten
in plaats van maatschappelijke status. Veel onderscheidingen voor ambtsjubilea wijken voor het tonen van
waardering voor de inzet van de actieve burger.

Minister Dales zette het thema integriteit van overheid en politie op de agenda. Aan haar uitspraken over integriteit bij de overheid wordt nog steeds gerefereerd, de meest bekende uitspraak "een beetje integer kan niet" deed ze in 1992 tijdens haar speech op het VNG-congres.

Onopvallend, maar onomkeerbaar zorgt minister Dales voor een groei van het aantal benoemingen van
vrouwelijke burgemeesters. Tot 1989 steeg het percentage nauwelijks, steeds met tienden van procenten.
Daarna is de toename steeds iets sterker, van 3,5 % in 1987 naar een verdubbeling met 8,0% in 1991.
Hierbij moet worden aangetekend dat het aantal gemeenten daalt van 714 naar 637.
Vergeleken met de voorgaande jaren, zijn er sinds de toetreding van het kabinet Lubbers III meer vrouwen
tot burgemeester benoemd.

 

Ien Dales

Minister van Binnenlandse Zaken, 1989-1994.