Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Grondwetswijziging

1983

In 1983 wordt de Grondwet grondig herzien. Teksten worden gemoderniseerd, overbodig geachte artikelen worden geschrapt, en er komen bepalingen over sociale grondrechten en een algemene antidiscriminatiebepaling. Belangrijk voor de ontwikkeling voor de lokale democratie is dat er kiesrecht komt voor niet-ingezetenen voor de gemeenteraad. De herziening leidt verder niet tot staatkundige vernieuwingen, zoals die in de jaren zestig en zeventig waren nagestreefd.

Artikel 130 van de grondwet geeft nu de ruimte om bij wet het actief en passief kiesrecht voor de gemeenteraad toe te kennen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn en tenminste vijf jaar legaal in Nederland wonen en verblijven, op voorwaarde dat zij ten minste voldoen aan de vereisten die gelden voor de Nederlandse ingezetenen. Na aanpassing van de Kieswet (in 1985) wordt het actief en passief kiesrecht voor de gemeenteraad daadwerkelijk aan niet-Nederlandse ingezetenen is toegekend.